SenseEmbuts és un espai per a joves on compartir entre nosaltres allò que ens preocupa. Per aprendre a ser feliç.