Taller

Xerrades per a persones adultes

Encara que no ens ho sembli, les persones referents més importants en la vida d’un adolescent és la família i el professorat, ja que aquest aprèn de les nostres accions, de les nostres decisions, de la nostra manera de gestionar les emocions i de la manera que vivim la vida.

És per això que també oferim xerrades dirigides a famílies i professionals en l’àmbit de l’educació amb la finalitat de proporcionar eines per acompanyar a l’adolescent i poder ser referents més positius.

Eines per acompanyar una situació de Bullying des de casa.

Les famílies són una part important pel que fa a la intervenció i la prevenció de l’assetjament escolar, per això és de vital importància comprendre el fenomen del bullying. Només comprenent-lo podrem erradicar-lo.

250
  • Durada 90'

Com acompanyar el meu fill/a adolescent a trobar la felicitat.

Volem que els nostres fills/es siguin feliç@s, però.. en som nosaltres? Tothom vol ser feliç, però ningú ens ensenya a ser-ho. En aquesta xerrada s'oferiran eines pràctiques i útils per a poder ser referents més feliç@s, i poder així ensenyar-ho als nostres fills/es.

250
  • Durada 90'

Com ensenyar al meu fill/a a gestionar les seves emocions.

Proporcionarem eines per a poder esdevenir referents positius per als nostres fills i filles i ho farem aprenent a gestionar de manera positiva les nostres pròpies emocions.

250
  • Durada 90'

Com educar en llibertat des de casa

En aquesta xerrada ens adonarem de l’existència d’estereotips de gènere, les seves conseqüències i formularem alternatives educatives concretes més igualitàries i més lliures.

250
  • Durada 90'