Taller

stop Violència de gènere

Actualment ens trobem en un moment on la violència de gènere i la violència masclista està provocant greus conflictes de convivència a les nostres poblacions, per aquest motiu Sense Embuts vol proporcionar eines de reflexió vers l’origen i les causes de la violència masclista i pretén aportar recursos per a poder educar a nens i nenes d’una manera més igualitària, més saludable i més justa.

 I no només per a educar de manera diferent als infants, sinó per reeducar-nos a nosaltres com a persones adultes i convertir-nos en referents més positius.

Trenquem amb els estereotips de gènere

Adonar-nos dels estereotips de gènere existents a la nostra societat, les conseqüències d’aquests tant per a les nenes com pels nens.

100
  • Alumnat de cicle superior d’educació primària.
  • Durada 60'

Trenquem amb els estereotips de gènere 2.0

Adonar-nos dels estereotips de gènere existents a la nostra societat i proporcionar eines pràctiques i útils per a trencar amb aquestes creences limitadores i que produeixen patiment a tothom.

150
  • Jovent d'entre 12 i 22 anys.
  • Durada 90'

Violència de gènere: identificar-la i actuar

Integrar eines per identificar una relació tòxica i abusiva. Identificar aquests tipus de relacions a les primeres fases és vital perquè no esdevingui violència de gènere.

150
  • Jovent d’entre 12 i 22 anys.
  • Durada 90'

Xerrada

Com educar en llibertat des de l’escola

Adonar-nos de l’existència d’estereotips de gènere, comprendre les seves conseqüències i formular alternatives educatives igualitàries i lliures per a erradicar la violència de gènere.

250
  • Professorat d’educació primària i secundària.
  • Durada 90'

Xerrada

Educar en llibertat: una assignatura pendent

Adonar-nos de l’existència d’estereotips de gènere, comprendre les seves conseqüències i proporcionar eines per reeducar-nos tenint en compte la visió de gènere

250
  • Famílies i població general.
  • Durada 90'